שם המקום מיקום מספר ש"ש
1 גרעין במעגל בית שמש, תל אביב-יפו, שדרות. כ- 28 המחולקים לשלוש קומונות המהוות גרעין נח"ל אחד
2 חוות אורי מושב שדות מיכה בעמק האלה 6